Cảm nhận từ khách hàng

Cảm ơn Chị Hương & Lux wedding (Wedding & Event) đã giúp vợ chồng em có được ngày trọng đại đẹp hơn sức tưởng tượng.

Duy Hưng - Phương Thảo / Hà Nội

Cảm ơn Chị Hương & Lux wedding (Wedding & Event) đã giúp vợ chồng em có được ngày trọng đại đẹp hơn sức tưởng tượng.

Duy Hưng - Phương Thảo / Hà Nội

Cảm ơn Chị Hương & Lux wedding (Wedding & Event) đã giúp vợ chồng em có được ngày trọng đại đẹp hơn sức tưởng tượng.

Duy Hưng - Phương Thảo / Hà Nội

Cảm ơn Chị Hương & Lux wedding (Wedding & Event) đã giúp vợ chồng em có được ngày trọng đại đẹp hơn sức tưởng tượng.

Duy Hưng - Phương Thảo / Hà Nội